Zastosowanie technologii elektrolityczno plazmowej obróbki powierzchni materiałów przewodzących

Proces elektrolityczno - plazmowej obróbki powierzchni jest wysokowydajnym, bezpiecznym, tanim i ekologicznym procesem mającym na celu uzyskanie kontrolowanej jakości powierzchni wyrobów i detali metalowych. W procesie tym również możemy zmieniać kształt krawędzi detali, usuwać mikro-ubytki na powierzchni form oraz poprawiać jakość ostrza narzędzi.

Z powodzeniem może znaleźć zastosowanie w:


Polerowanie końcowe

 1. polerowane metalu o klasie dokładności 14 ( Ra = 0,01 µm)
 2. właściwości odblaskowe powierzchni powiększone do 70%

Czyszczenie powierzchni

 1. szybkie czyszczenie zabrudzeń z powierzchni (30 sekund)
 2. proces oczyszczania i polerowania odbywa się w jednym cyklu
 3. usuwa wszelkie zanieczyszczenia (lakier, olej, wapnia, rdzy, produkty utleniania)
 4. czystość powierzchni gotowa do produkcji implantów
 5. usuwa warstwy starych powłok galwanicznych

Stępienie krawędzi i zadziorów

 1. szybkiego usuwania zadziorów do 0,3 mm (30 sec)
 2. „wygładzanie” powierzchni spoin spawalniczych
 3. możliwość likwidacji ostrych krawędzi na wyrobach
 4. obróbka powierzchni dużych odlewów, odkuwek, detali wykrawanych na prasach
 5. szybkie czyszczenie detali z metali kolorowych (10 sekund)
 6. Proces idealnie przygotowuje powierzchnię pod inne procesy np. galwaniczne

Przygotowanie powierzchni do dalszych procesów

 1. szybkie i skuteczne czyszczenie i odtłuszczanie
 2. kontrolowane wytrawianie
 3. aktywacja powierzchni pod procesy galwaniczne lub inne procesy powierzchniowe
 4. skuteczne i szybkie usuwanie wadliwych powłok galwanicznych
 5. znaczna poprawa zwilżalności powierzchni

Ostrzenie przyrządów

 1. precyzyjna obróbka ostrza przyrządu z ultra twardych materiałów bez efektu cieplnego
 2. wykończenie noża przez rozcieńczenie krawędzi tnącej
 3. finalne ostrzenie narzędzi mikrochirurgicznych zapewnia:
  1. usunięcie nieprawidłowości jakości ostrza
  2. efekt odkażanie i usuwanie zanieczyszczeń
  3. szlifowania i polerowania w jednym procesie

Powierzchniowa obróbka półprzewodników

 1. Przygotowanie powierzchni podłoża do procesu epitaksji
 2. redukcja "wad krystalograficznych" na dużych powierzchniach
 3. Poprawa powierzchni monokryształu krzemu klasy dokładności 14 (do 0,01 mikrona chropowatości)

Polerowanie wyrobów z metali szlachetnych

 1. możliwość uzyskania powierzchni lustrzanych jak również matowych
 2. bezstratna technologia polerowania, proces nie powoduje ubytków cennego metalu
 3. możliwość usunięcia warstw napylonych na powierzchnię wyrobu /detalu/

Plazmowa obróbka elektrolityczna narzędzi

Zadaniem tego procesu jest nie tylko uzyskanie powłok dekoracyjnych ale również nadanie detalom cech technologicznych i fizyko-chemicznych, które innymi technologiami uzyskane być nie mogą. Na przykład wysoka jakość ostrza narzędzia, kontrolowana jakość powierzchni detalu, niezawodność procesu.

Zastosowanie procesu elektrolitycznego plazmowego w celu poprawy niezawodności detali

Ważnym czynnikiem, przemawiającym na korzyść tego procesu jest to, że przebiega on w elektrolicie, który praktycznie nie reaguje z metalem rodzimym, jak również cały proces nie narusza sieci krystalicznej metalu /stopu/. Jest to istotne na przykład wówczas, jeżeli obrabianymi detalami są elementy pracują pod naprężeniem, np. sprężyny.

Poprawa jakości powierzchni po hartowaniu

Technologia elektrolitycznej, plazmowej obróbki powierzchni sprawdziła się na przykład w produkcji sprężyn dużych rozmiarów wykonanych ze stali nierdzewnych. Po procesie hartowania, zostały poddane obróbce powierzchniowej, która usunęła kruchą warstwą po hartowaniu, nadając jednocześnie wysoki połysk, usuwając naprężenia powierzchniowe.

Zastosowany elektrolit (NH4)2SO4 oraz NH4Cl) jest praktycznie obojętny dla powierzchni jak i metalu rodzimego (brak korozji trans krystalicznej) , co z kolei gwarantuje wysoką jakość i trwałość detalu.

Poprawa efektywności elementów łopatek turbin

Praktyka udowodniła, ze ta technologia polerowania z jednej strony gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości powierzchni a z drugiej stwierdzono, że łopatki turbin pracujących w środowiskach ciekłych i gazowych są znacznie trwalsze i wydajniejsze, co z kolei przyczynia się do ich większej wydajności i dłuższej żywotności.

Poprawa właściwości higieniczne wyrobów metalowych

Zaskakująco dobre efekty obserwowane są w branży spożywczej i mleczarskiej, która wykorzystuje w swoich instalacjach elementy wykonane ze stali nierdzewnych. Polerowane metodą plazmową elementy instalacji mające bezpośredni kontakt z produktem, zapewniają wysokie standardy higieniczne, wzrost trwałości i wydajności urządzeń, niezawodność instalacji a co najważniejsze bezpieczeństwo mikrobiologiczne.

Zmniejszenie zjawiska tarcia

Relatywnie niskie koszty procesu technologicznego pozwalają na znaczne obniżanie kosztów eksploatacyjnych na przykład wszędzie tam, gdzie zależy nam na zmniejszeniu tarcia a więc w łożyskach ślizgowych. Stwierdzono również, że to właśnie proces plazmowy jest w stanie przygotować powierzchnię do precyzyjnej i znacznie dłuższej pracy elementów poddanych tarciu (na przykład cylinder i pers cień tłoka silnika lub pompy).

Poprawa powierzchni poprzez likwidację mikro-wżerów

W procesie plazmowym obróbki powierzchni zaobserwowano zjawisko uzupełniania mikro ubytków (mikro-wżerów) we formach przeznaczonych do odlewów ciśnieniowych z aluminium, czy tworzyw sztucznych. Ma to wymiar ekonomiczny oraz jakościowy detalu finalnego.

Poprawa i usuwanie powłok chromowych

Nasz proces pozwala również usuwać skutecznie powłoki chromowe źle nałożone w procesie galwanicznym lub stare powłoki, nie spełniające swoich zadań dekoracyjnych.Istnieje też możliwość poprawy własności dekoracyjnych „starych” powłok chromowych jeżeli są silnie zanieczyszczone, brudne, porysowane. Z powodzeniem może być stosowany w branży samochodowej oraz tam, gdzie zależy nam na uzyskaniu efektów dekoracyjnych.

Technologia polerowania taśm i pił stalowych

Plazmowa technologia zastosowana do polerowania pił taśmowych, oraz pił tarczowych to nie tylko efekt dekoracyjny, wysoka jakość powierzchni znacznie zmniejsza tarcie ( a co za tym idzie mniej się nagrzewa) z przedmiotem obrabianym. W efekcie znacznie wydłuża się czas eksploatacji , zmniejsza ilość awarii a z drugiej strony przedmiot obrabiany zyskuje na jakości, powierzchnia cięcia wykazuje się lepszą powierzchnią niż przy tradycyjnym narzędziu.

Zastosowanie obróbki plazmowej metali w medycynie

Znaczne zainteresowanie elektrolityczno-plazmowym polerowaniem wyrobów dla medycyny to protezy narzędzia chirurgiczne. Obecnie istnieje zapotrzebowanie na narzędzia, które posiadają powierzchnię matową, zapobiega to „oślepianiu” personelu medycznego a z drugiej gwarancję najwyższej jakości ostrza instrumentu.Instrumenty wykonane ze stali chromo niklowej bardzo dobrze poddają się obróbce plazmowej, opracowane niezawodne receptury elektrolitów dla stali niemagnetycznych austenitycznych.

Plazmowe polerowanie metali kolorowych

Polerowanie wyrobów jubilerskich, metali szlachetnych i metali kolorowych wymaga otrzymania idealnej powierzchni oraz zachowania metalu rodzimego. Technologia zapewnia uzyskanie w zależności od potrzeb, kontrolowanego połysku lub zmatowienia powierzchni. Proces ten nie reaguje z metalem, jedynie usuwa powierzchniowe cząsteczki nie związane z wyrobem. Proces można stosować można również jeżeli mamy do czynienia ze stopami metali, jednak chcąc uzyskać powierzchnie lustrzane musimy sprawdzić efekty na probce kontrolnej, czasami niewielki 1–2% dodatek stopowy ołowiu zmienia parametry procesu i efekty końcowe.