Przygotowanie metalu do naniesiena nowej powierzchni

Pokrycia galwaniczne, lakiernicze, napylanie, wymaga starannie przygotowanej powierzchni. Zanieczyszczenie natury organicznej i nieorganicznej, uniemozliwiają naniesienie dobrej jakościowo warstwy innego materiału. Technologia plazmowa jest w tym przypadku bezkonkurencyjna, dziala szybko i sprawnie a co ważne powierzchnia jest przygotowana idealnie.

Sposób obróbki plazmowej prowadzi się w rozcieńczonych roztworach soli obojętnych, nie ma więc potrzeby płukania detalu pomiędzy operacjami. Sposób plazmowej obróbki nie tylko usuwa zanieczyszczenia z powierzchni produktu, a także odtłuszcza i aktywuje go, co eliminuje dodatkowy etap procesu w przygotowaniu powierzchni przed powlekaniem. W rezultacie, wydajność może być zwiększona w 2-3 w porównaniu z tradycyjnymi technikami.

Wpływ zmiany kąta zwilżania powierzchni stali wodą destylowaną w czasie obróbki jest przedstawiony na fig.1. 

Rysunek 1. Wpływ zmiany kąta zwilżania powierzchni stali wodą destylowaną. а — stan początkowy, б — po 2 minutach obróbki, в — po 4 minutach obróbki.

Z czasem obróbki elektrolityczno - plazmowej zmniejsza się kąt zwilżalności, co jest tez wskaźnikiem efektu oczyszczania powierzchni.

Rysunek 2 przedstawia przykład płyty z częściowo oczyszczoną powierzchnią.

Rys 2. Częściowo oczyszczony dysk metodą plazmową

Wysoka jakość uzyskana metodą plazmową stali narzędziowych potwieredzona może być tym, że adhezja na powierzchni wyrobów była porównywalna do stanu idealnego.

Tabela 1. przedstawia dane ekonomiki technologii elektrolityczno - plazmowej czyszczenia dysków w porównaniu z techniką elektrochemiczną.

Tabela 1. Stosowanie technologii przy założeniu, że koszt energii elektrycznej 0,50 zł./kWh

  Metoda plazmowa Metoda elektrochemiczna
Zużycie elektrolitu dla obrobki 1 m2 powierzchni, kg/m2 0,16 5,43
Wysokość kosztów reagentów do obróbki 1 m2, w zł 1,92 78,00
Zużycie energii do obróbki 1 m2, kWh/m2 17,4–30,0 20,2–75,0
Koszt energii elektrycznej obróbki 1 m2/ zł 0,84–1,8 12,12–4,20
Wydajność, m2/godzinę 1,88 0,32

Na tej podstawie oraz w praktyce już od dawna stosowanej, możemy śmialo stwierdzić, że ten proces plazmowego oczyszczania i polerowania powierzchni z powodzeniem zastepuje tradycujne metody, jest znacznie tańszy ale co najważniejsze jest uniwersalny oraz jakościowo znacznie przewyzsza znane technologie. Nie bez znaczenia jest tez bezpieczeństwo oraz to, ze jest przyjazny dla środowiska naturalnego.