Korzyści polerowania elektrolityczno-plazmowego

”PlasmaCraft”  to obecnie najbardziej zaawansowania technologia obróbki powierzchniowej metali a w szczególności, technologicznym sposobem ich polerowania. Proces ten jest pozbawiony niedociągnięć występujących w podobnych procesach chemicznych i mechanicznych. Wśród najważniejszych zalet elektrolityczno - plazmowego polerowania warto zwrócić uwagę na następujące.


Ekologia i bezpieczeństwo

 1. nie powstają odpady, pyły lub ścieki wymagające drogiej utylizacji (jak na przykład w procesach chemicznych, czy galwanicznych)
 2. jest bezpieczne dla zdrowia pracowników, nie wymaga drogiej instalacji wentylacyjnej
 3. zapewnia wysokie standardy BHP
 4. w pełni odpowiada normom ochrony środowiska oraz nie stwarza zagrożeń na stanowisku pracy

Ekonomika

 1. szybkość prowadzenia jednej partii wyrobu w tym procesie to 5 minut
 2. minimalna ilość operacji ręcznych –pełna automatyka
 3. sumaryczne zwiększenie produktywności procesu do 700% (siedemset procent)
 4. niskie zapotrzebowanie na surowce i materiały
 5. bezpieczna technologia obróbki drogocennych metali

Technologia procesu

 1. niska materiałochłonność
 2. instalacja kompaktowa, nie wymaga dużej powierzchni
 3. niski procent braków, (lub powstające braki, to braki naprawialne)
 4. proces likwiduje etapy przygotowawcze i pośrednie
 5. automatyzacja i prostota obsługi

Własności materiału i procesu

 1. nie wymaga wysokich temperatur (tmax = 90°C)
 2. powierzchniowe utwardzenie materiału
 3. brak oddziaływania mechanicznego na powierzchnię
 4. polerowany detal nie zmienia struktury w materiale rodzimym
 5. powierzchnia nabiera własności antykorozyjnych
 6. usuwa wszelkie zanieczyszczenia chemiczne, mechaniczne i biologiczne z powierzchni

Zastosowanie

 1. praktycznie wszystkie metale i ich stopy
 2. łatwa i prosta adaptacja do istniejących ciągów technologicznych
 3. dokładne dopasowanie do wymaganych potrzeb technologicznych

Dokładność obróbki

 1. możliwość obróbki małych detali
 2. możliwość wykorzystania w specyficznych warunkach dla nietypowych zastosowań

 

 


Proces plazmowego polerowania jest powszechnie i z powodzeniem stosowany w Rosji, na Ukrainie i w Białorusi. Korzyści przemawiające za stosowaniem tej technologii, to brak w procesie silnych kwasów, brak konieczności utylizacji elektrolitów, bezpieczeństwo i niskie koszty. Chociaż zużycie energii elektrycznej jest jednostkowo większe w porównaniu do procesów galwanicznych, to możemy przyjąć, że sumaryczny koszt procesu jest 3 do 4 razy niższy od znanych metod.

Stosowane najczęściej elektrolity, to (między innymi) roztwór soli NaCl o stężeniu do 3% bez istotnego znaczenia jej czystości chemicznej. Sposób utylizacji takiego elektrolitu jest prosty i tani. Proces ten nie wymaga wysokiej jakości odczynników, które po zużyciu należy utylizować lub regenerować. Ważną cechą jest powtarzalność i wysoka jakość końcowych rezultatów, bezpieczeństwo dla obsługującego personelu oraz wszechstronne zastosowanie.

Minimalna i bezpieczna dla środowiska naturalnego ilość powstających odpadków, które można łatwo, tanio i bezpiecznie zneutralizować, bardzo ułatwia uzyskanie odpowiednich zezwoleń z Urzędu Ochrony Środowiska Naturalnego.